Wijsheid spreuken

Wanneer de mensen succes hebben, wijten ze het aan hun bekwaamheden, wanneer zij falen, wijten zij het aan het toeval.
Jean de Boisson

ad

Tegelspreuken