Wijsheid spreuken

De dieren die het minst op de mens lijken, zijn het meest gelukkig.
Erasmus

ad

Tegelspreuken