Wijsheid spreuken

Het leven lijkt op die moeilijke soort bedevaarten waarbij men telkens drie stappen voorwaarts moet doen en twee terug.
Goethe

ad

Tegelspreuken