Wijsheid spreuken voor: Achterdocht

Hoe achterdochtiger een mens is, hoe minder hij zelf te vertrouwen is.
Jean de Boisson

Achterdocht is eerder een deugd dan een gebrek, zolang zij handelt als een hond die waakt en niet bijt.
Lord Halifax

Wantrouw uw ondergeschikte als die nooit iets op u aan te merken heeft.
John Churton Collins

Men moet niemand vertrouwen die bij zijn verzekeringen zijn hand op zijn hart legt. 
Georg Christoph Lichtenberg

De ondeugd die ondankbaarheid heet, vindt haar oorzaak in gierigheid of achterdocht.
Machiavelli

Wantrouw uw wantrouwen, het bedriegt u vaker dan het u zal bedriegen. 
Comtesse Diane

Wij wantrouwen ons hart te veel, en ons hoofd niet genoeg.
Abbé Roux

De mensen wantrouwen de gewoonten en de tradities van hun voorvaderen minder dan hun eigen inzicht.
Vauvenargues

Wantrouwen is een teken van zwakheid.
Mahatma Gandhi

Niemand vertrouwen is onnozel, iedereen vertrouwen dwaasheid, zichzelf vertrouwen de eerste stap naar de wijsheid.
Onbekend

Eigen slechtheid leert de gedachten van anderen te wantrouwen.
William Shakespeare

Wijsheid spreuken

Kinderen zijn kwetsbaar spul: volwassenen zijn gelijmde kinderen.
Johan Anthierens

ad