Wijsheid spreuken voor: Afgunst

Menigeen wordt benijd om datgene waarover hij zichzelf beklaagt.
E. Wertheimer

Afgunst is onverzoenlijker dan haat.
La Rochefoucauld

Iemand bewonderen wil zeggen: verlangen zijn gelijke te zijn. Iemand benijden: verlangen hem te verdringen.
Pierre Reverdy

De afgunstige vermagert bij het zien van een anders overvloed.
Horatius

Afgunst neemt nooit vakantie.
Francis Bacon

Afgunst staat gelijk aan toegeven dat je je minder voelt.
R.Greene

Zoals een mot een kleed opvreet, zo verteert afgunst een mens.
Sint Chrystostomus

De kip van onze buurman schijnt ons een gans toe.
Mme Deluzy

Man kan beter afgunst dan medelijden opwekken.
Herodotus

Onze afgunst duurt altijd langer dan het geluk van hen die wij benijden.
La Rochefoucauld

Aan de lof der mensen is mij weinig gelegen; hun afgunst zou het enige zijn dat mij genoegen kon verschaffen.
Georg Christoph Lichtenberg

Rechte ruggen worden slecht ontvangen in het land der gebochelden.
H. Moreau

De afgunst die praat en schreeuwt is altijd ongevaarlijk; het is de afgunst die zwijgt welke men moet vrezen.
Antoine de Rivarol

Men loopt vaak zelfs met zijn misdadigste hartstochten te koop, maar de afgunst is een schuchtere en beschaamde hartstocht die men nooit durft te bekennen.
La Rochefoucauld

Menigeen wordt benijd om datgene waarover hij zichzelf beklaagt.
Emanuel Wertheimer

Wijsheid spreuken

De zekerste manier om van één van je gebreken te genezen, is die zien bij een ander.
Henry de Montherlan

ad