Wijsheid spreuken voor: Afscheid

De lamp van het samenzijn brandt lang; zij gaat in een oogwenk uit bij het afscheid.
Rabindranath Tagore

De zomer die voorbijgaat is als een vriend die afscheid van ons neemt.
Victor Hugo

Een man weet nooit hoe hij afscheid moet nemen, een vrouw nooit wanneer.
Helen Rowland

Het leven is een voortdurend afscheid nemen.
Elise von Heyking

Afscheid is de deur naar de toekomst.
M. Hinrich

Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering.
Salvador Dali

Afscheid nemen is een beetje sterven; sterven aan dat waarvan men houdt. 
E. Haracourt

Het afscheid verlengen is niets waard. je verlengt niet de aanwezigheid maar het vertrek.
Elisabeth Bibesco

Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid.
Diane Comtesse

Wijsheid spreuken

De meeste mensen zijn meer tot grote daden in staat dan tot goede.
Montesquieu

ad