Wijsheid spreuken voor: Armoede

Een arme idioot is een idioot. Een rijke idioot is rijk.
Jean Paul Lafitte

Niemand is zo arm, dat hij niets kan geven of zo rijk, dat hij niets kan ontvangen.
Helder Camara

Als je toch arm bent, kun je de eerlijkheid er net zo goed bijnemen.
Piet Theys

Denk aan de armen, het kost niets.
Josh Billings

De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben en zij die meer honger dan eten hebben.
Nicolas Chamfort

De klassen die zich het meest wassen, zijn die welke het minst werken.
Gilbert Keith Chesterton

Armoede is een grote vijand van het menselijk geluk; zij vernietigt de vrijheid en maakt het uitoefenen van sommige deugden onmogelijk en van andere zeer moeilijk.
Samuel Johnson 

De reiziger wiens zakken leeg zijn zingt zelfs in het aangezicht van de dief.
Juvenalis

De algemene redenering dat misdaad veroorzaakt wordt door armoede is een soort laster van de armen.
H.L. Mencken

Gemis van goederen is te herstellen, maar armoede van het hart is hopeloos.
Montaigne

Menigeen weet niet hoe rijk hij is, tot hij merkt welke rijke mensen nog van hem stelen.
Friedrich Nietzsche

Wijsheid spreuken

Rijkdom geeft geen verstand, maar vervangt het op bevredigende wijze.
Jan Greshoff

ad