Wijsheid spreuken voor: Begrip

Tot de bekrompenste mensen behoren zij die alles begrijpen.
Otto Weiss

Als je eerlijk en open wilt communiceren moet je ook luisteren naar de dingen die je niet wilt horen.
Jan de Bruin

Dit moet prachtig zijn, ik begrijp er niets van.
Moliere

Als je echt iets wil begrijpen, probeer het dan te veranderen.
Kurt Lewin

Een ieder begrijpt slechts datgene wat hij in zichzelf terugvindt.
Amiel

Als ik een zaak niet begrijp, is dat geen reden om te zeggen dat zij verkeerd is, het is veeleer een bewijs van mij onwetendheid.
Cicero

De dwerg ziet verder dan een reus, wanneer hij op de schouders van de reus kan klimmen.
Samuel Taylor Coleridge

Er zijn 3 dingen waarvan ik altijd gehouden heb en die ik nooit begrepen heb: kunst, muzien en vrouwen.
Fontenelle

Men kan beter een beetje begrijpen dan een heleboel niet begrijpen.
Anatole France

De duidelijkste geschriften worden onleesbaar in het donker.
Goethe

Het gebeurt zeer dikwijls dat we iets niet zien omdat het te groot is.
Multatuli

De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is.
Blaise Pascal

Sommige mensen zullen nooit iets leren omdat ze alles te snel begrijpen.
Alexander Pope

Middelmatige geesten veroordelen over het algemeen alles wat hun begrip te boven gaat.
La Rochefoucauld

Er is veel verstand voor nodig om sommige dingen onbegrijpelijk te vinden.
C.J. Wijnaendts Francken

Wijsheid spreuken

Geen enkele overwinnaar gelooft aan het toeval.
Friedrich Nietzsche

ad