Wijsheid spreuken voor: Berouw

Bij sommigen komt de zonde na het berouw.
Jean de Boisson

De wonden van het geweten sluiten zich alleen onder de tranen van het berouw.
Alphonse de Lamartine

Je leven zou wel erg leeg zijn als je nergens spijt van zou hebben.
Vincent van Gogh

Wie niet over het berouw heen komt, komt niet los van de zonde.
Baer-Oberdorf

Een man is niet oud totdat spijt de plaats in neemt van dromen.
John Barrymore

Ik berouw niets in mijn leven, behalve dat wat ik niet heb gedaan.
Coco Chanel

Vrouwen huilen nooit smartelijker dan wanneer zij huilen van spijt.
A. Ricard

Een wijnstok draagt 3 trossen: de eerste van genot, de tweede van dronkenschap, de derde van berouw.
Anacharsis

Spijt is niet voldoende, inzicht zou beter zijn geweest.
Marnix Gijsen

Wij kruisigen onszelf tussen twee moordenaars: spijt om gisteren en angst voor morgen.
F. Oursler

Over niets berouw hebben is het begin van alle wijsheid.
Ludwig Borne

De wonden van het geweten sluiten zich alleen onder de tranen van berouw.
Alphonse de Lamartine

Mensen doen maar zelden dat waar ze in geloven. Ze doen wat hen zelf het beste uitkomt, en daarna hebben ze berouw.
Bob Dylan

Trouw, of trouw niet: in beide gevallen zult ge er spijt van hebben.
Socrates

De mens heeft zowel spijt over de domheden die hij begaan heeft als over de domheden die hij niet begaan heeft.
Paul Valery

Geen enkel berouw is zo smartelijk als vergeefs berouw.
Charles Dickens

Wijsheid spreuken

Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle woestijnen kunt gaan.
Edgar Watson Howe

ad