Wijsheid spreuken voor: Boeken

Men zou rijk moeten zijn om zich arm te kunnen kopen aan boeken.
Jean de Boisson

Boeken zijn als mensen: ze maken een bepaalde al dan niet prettige indruk op ons, nog voor we ze hebben leren kennen.
Cees Buddingh

Een goed boek moet ons niet iets geven, doch iets afnemen: een van onze zekerheden.
Jan Greshoff

Uit een boek leert men altijd wel wat, al was het maar dat men beter een ander had kunnen kopen.
G. van Buren

De beste boeken zijn die boeken waarvan je zegt dat ze goed zijn zonder precies te weten waarom.
Fernand Auwera

De mensen verdienen geen goede boeken, zij scheppen te veel behagen in slechte.
Ralph Waldo Emerson

De boeken die iedereen bewondert zijn die welke niemand leest.
Anatole France

Er zijn geen slechte boeken evenmin als er lelijke vrouwen zijn.
Anatole France

Een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel.
Cicero

Men begint met het verbanden van boeken en men eindigt met het verbranden van mensen.
Heinrich Heine

Het is beter een mijl te reizen dan om duizend boeken te lezen.
Confucius

Boeken geven geen wijsheid waar er geen wijsheid was, maar waar er wijsheid is, wordt deze door het lezen groter.
John Harrington

De boeken die iedereen bewondert zijn die welke niemand leest.
Anatole France

De oudste boeken zijn nog maar juist verschenen voor hen die ze nog nooit gelezen hebben.
Samuel Butler

De cultuur heeft het meest gewonnen door die boeken waarop de uitgevers hebben verloren.
Thomas Fuller

Een leven zonder boeken is onleefbaar.
Erasmus

Men zou rijk moeten zijn om zich arm te kunnen kopen aan boeken.
Cees Buddingh

Boeken zijn als geschilderde figuren: ze lijken te leven maar geven geen enkel antwoord op de vragen die wij ze stellen.
Plato

Wetenschappers die hun wijsheid alleen uit boeken hebben moet men op de boekenplank zetten.
Wolfgang Eschker

Men vindt in een boek slechts datgene wat met erin legt.
Joseph Joubert

Er zijn boeken waarvan de band en de omslag verreweg het beste deel uitmaken.
Charles Dickens

Mensen die niets te zeggen hebben, schrijven boeken. Mensen die veel te zeggen hebben, kunnen niet schrijven.
Louis Paul Boon

Wie smaak vindt in het lezen van goede boeken, is bij machte om de eenzaamheid te dragen, waar dan ook en met groot gemak.
Mahatma Gandhi

De reden waarom zo weinig goede boeken zijn geschreven, is dat zo weinig mensen die kunnen schrijven, ook iets weten.
Walter Bagehot

Hoe goedkoper de mens wordt, hoe harder hij schreeuwt over het dure boek.
Jacques den Haan

Als men sommige boeken gelezen heeft, is men geneigd om een vereniging op te richten ter bevordering van het analfabetisme.
Gaby van den Berghe

Lees nooit iets, tot het feit dat je het niet gelezen hebt, je enige tijd heeft dwars gezeten.
Samuel Butler

Wijsheid spreuken

Hij was als de haan die dacht dat de zon opgegaan was om hem te horen kraaien.
George Eliot

ad