Wijsheid spreuken voor: Daden

Laat uw woorden slechts de voorhof zijn van uw daden.
Johann Wolfgang von Goethe

Het is niet moeilijk het goede te herkennen, maar wel het in daden om te zetten.
Confucius

Doen wat anderen van je verwachten is de makkelijkste weg, maar ook de minst interessante.
Jan de Bruin

De mensen willen overal beter van worden, daarom verrichten ze zo weinig goede daden.
Cees Buddingh

Het motief alleen maakt de waarde uit van onze daden, en de belangeloosheid veredelt ze.
Jean de la Bruyere

Uit iemands woorden blijkt nimmer zijn ware persoonlijkheid: slechts zijn daden onthullen haar.
Gustave le Bon

Onze daden zijn soms beter dan onze gedachten.
Philip James Bailey

De beste daden zijn die, welke noch verklaring, noch verontschuldiging behoeven.
Berthold Auerbach

Maak jezelf groot door anderen te laten groeien, niet door ze klein te maken.
Jan de Bruin

Een man van woorden en niet van daden is als een tuin vol onkruid.
Alfred Tennyson

Hoewel de mensen zich vleien over hun grote daden, zijn deze dikwijls niet het gevolg van een grootse opzet, doch van het toeval.
La Rochefoucauld

De meeste mensen zijn meer tot grote daden in staat dan tot goede.
Montesquieu

Het motief alleen maakt de waarde uit van de daden der mensen en de belangeloosheid geeft het hun edelste glans.
Jean de la Bruyere

Wie zich te veel toelegt op kleine dingen, wordt gewoonlijk onbekwaam tot grote.
La Rochefoucauld

Managers verlullen vaak 100 euro om er 10 te kunnen besparen.
Jan de Bruin

Men doet minder dan men moet doen wanneer men niet alles doet wat men kan.
Thomas Carlyle

Niemand heeft ooit iets gewoons tot stand gebracht, die niet iets buitengewoons tot stand wilde brengen.
Marie von Ebner-Eschenbach

Het is een uiterst beschamende gedachte voor een mens te bedenken wat hij gedaan heeft, vergeleken bij wat hij had kunnen doen.
Samuel Johnson

Wees van uw daden de meester en niet de slaaf.
Thomas a Kempis

Mensen die nooit tijd hebben doen het minst.
Georg Christoph Lichtenberg

Niets wordt zo vaak onweerstaanbaar verzuimd als een gelegenheid die zich dagelijks voordoet.
Marie von Ebner-Eschenbach

Er is minder tijd voor nodig om iets goed te doen dan om uit te leggen waarom je het verkeerd hebt gedaan.
Henry Wadsworth Longfellow

Wijsheid spreuken

Liegen is bij een minnaar een kunst, bij een vrijgezel een talent en bij een getrouwde vrouw een tweede natuur.
Helen Rowland

ad