Wijsheid spreuken voor: Dankbaarheid

Wees uw vijanden dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld.
Dalai Lama

Hij die ons goed doet zijn wij nooit zo dankbaar als hij die ons kwaad kon doen, doch het nalaat.
Marie von Ebner-Eschenbach

Gelukkig is de mens die niet achter het geluk aanzit als achter een vlinder, maar dankbaar is voor alles wat hem gegeven werd.
Phil Bosmans

Wij slaan de diensten die wij bewijzen te hoog aan en die welke men ons bewijst, te laag. 
Pelet de Lozere

Dankbaarheid is een bloem die maar in weinig hoven bloeit.
Guido Gezelle

Degene die ons goed doet, zijn wij nooit zo dankbaar als degene die ons kwaad zou kunnen doen, maar het nalaat.
Marie von Ebner-Eschenbach

Voor 10 cent weldaad verwacht menigeen een euro dankbaarheid.
Jean de Boisson

Voor niets zijn wij zo dankbaar als voor dankbaarheid.
Marie von Ebner-Eschenbach

Dankbaarheid is vaak een spierinkje dat is uitgegooid om een nieuwe kabeljauw mee te vangen.
Jean de Boisson

Er zijn mensen die hun dankbaar uitsluitend bewijzen door naar je begrafenis te komen.
Karel Jonckheere

Dankbaarheid is vaak een heimelijke hoop op grotere gunsten.
La Rochefoucauld 

Ondankbaarheid is een soort zwakte: ik heb nooit flinke mensen gezien die ondankbaar waren.
Goethe

Verbrand de krukken niet die u in tijd van zwakte hulp verleenden.
Pythagoras

Wijsheid spreuken

Ik betaal geen goede salarissen omdat ik veel geld heb; ik heb veel geld omdat ik goede salarissen betaal.
Robert Bosch

ad