Wijsheid spreuken voor: Eeuwigheid

Zou God een eeuwigheid nodig hebben om goed te maken wat in een mensenleven verdorven wordt?
Julien de Valckenaere

De hemel is eeuwig, dus als je een dag later komt, mis je niets.
Onbekend

Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn.
Gerrit Komrij

Als er geen leven is na de dood, zul je dat nooit weten.
Wiro Niessen

Waarom je onbeduidende geest belasten met plannen voor de eeuwigheid?
Horatius

Eeuwigheid is niet de oneindige voortzetting van de tijd, doch de ontkenning van de tijd.
Jan Greshoff

Smart duurt een eeuwigheid, de dood maar een ogenblik.
Jean-Baptiste-Louis Gresset

Als er geen eeuwigheid is zijn gelovigen en ongelovigen even ver, ze zullen het geen van tweeën merken.
Leopold Verhagen

In een tragedie duurt elk moment een eeuwigheid, in een komedie duurt de eeuwigheid een moment.
Christopher Fry

Eindigheid omarmd door liefde is eeuwigheid.
Onbekend

Wijsheid spreuken

Niemand is zo diep bedroefd als hij die te veel lacht.
Jean Paul

ad