Wijsheid spreuken voor: Eten

Eerst komt het eten dan de moraal.
Bertolt Brecht

Samen eten is olie voor de vriendschap.
Felix Timmermans

Niemand kan zijn vaderland liefhebben met een lege maag.
William Cowper Brann

De ontdekking van een nieuwe gerecht draagt meer bij tot het menselijk geluk dan de ontdekking van een nieuwe ster.
Anthelme Brillat-Savarin

Een hongerige maag heeft geen oren.
Jean de la Fontaine

Er is maar één ding ergerlijker dan een vrouw die kan koken en het niet wil, en dat is de vrouw de niet koken kan en het toch doet.
Robert Frost

De Fransen koken, de Engelsen maken blikjes open.
John Galsworthy

De tafel is de enige plaats waar een man zich het eerste uur nooit verveelt.
Anthelme Brillat-Savarin

Het komt er bij een diner niet zozeer op aan wat zich op de tafel bevindt, als wel op wat zich op de stoelen bevindt.
William Schwenck Gilbert

Een man voelt zich in het algemeen beter in zijn schik wanneer er een lekker avondmaal op tafel staat dan wanneer zijn vrouw Grieks spreekt.
Samuel Johnson

Dikke mensen leven korter, maar ze zitten langer aan tafel.
Stanislaw Jerzy Lec

Menig bezoek waarvan u denkt dat het aan u wordt gebracht, wordt in werkelijkheid aan uw flessen gebracht.
Austin O’Malley

Wijsheid spreuken

Verdriet en geluk hangen meer af van wat we zijn dan wat ons overkomt.
Multatuli

ad