Wijsheid spreuken voor: Gebreken

We kunnen slechts over onze gebreken spreken met mensen die onze kwaliteiten kennen.
André Maurois

Alle slechtheid berust op gebrek aan inzicht, op een verkeerde mening omtrent hetgeen goed voor ons is.
Epictetus

Elke vrouw die de gelijke wil zijn van een man, heeft gebrek aan ambitie.
Hendrik Hamel

Wie de gebreken ven de geliefde niet als deugden beschouwt, bemint niet.
Johann Wolfgang von Goethe

Achter de meeste argumenten tegen de vrije markt ligt een gebrek aan geloof in vrijheid.
Milton Friedman

De bekwaamheid van heersen verdoezelt maar al te vaak het gebrek aan andere capaciteiten.
Marie von Ebner-Eschenbach

Het voornaamste gebrek van de mens is, dat hij zoveel kleine gebreken heeft.
Jean Paul

Vele mensen zijn geliefd door de charme van hun gebreken.
J. Shepherd

Fanatisme is vaak evenredig aan iemands gebrek aan deugdelijke argumenten.
Louis Hoyack

Pessimisme kan ik begrijpen, gebrek aan optimisme niet.
Piet Theys

Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is dat een gebrek aan moed.
Confucius

Gebreken van anderen zijn als bijen: als we ze niet zien, doen ze ons geen kwaad.
Luis Vigil

Gebrek aan begrip is een machtig iets: het stelt mensen soms in staat de wereld te veroveren.
Anatole France

Aangezien hij een interessant gebrek had, respecteerde men hem als een persoonlijkheid.
Seuryn

Ik moet zeggen dat ik geld haat, maar het gebrek er aan, haat ik het meest.
Katherine Mansfield

Iedereen beklaagt zich over zijn geheugen, maar niemand beklaagt zich over zijn gebrek aan oordeel.
Francois de la Rochefoucauld

Als ik alle gebreken die men mij toeschrijft ook werkelijk had, dan zou ik al lang schatrijk zijn.
Fernand Auwera

We zijn allemaal trots op onze kleine gebreken omdat ze ons het gevoel geven dat we geen grote hebben.
Godfried Danneels

Wie tot kinderen voortdurend bescheidenheid predikt, voert niet tot bescheidenheid, doch tot onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen.
Ernst Hohenemser

Wie jong spaart, lijdt bij ouderdom geen gebrek.
C.F. Gellert

Wantrouwen is eerder een deugd dan een gebrek, zolang zij handelt als een hond die waakt, en niet bijt.
Lord Halifax

De meeste mensen worden alleen door hun eigen gebreken gehinderd wanneer ze die bij anderen aantreffen.
Cees Buddingh

Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.
Friedrich Nietzsche

Wie een muilezel zoekt zonder gebreken, gaat best te voet.
Cervantes

Wij hebben de gebreken en de fouten van anderen nodig om ons te troosten over de onze.
Johan de Coninck

Een mens die geen enkel gebrek vertoont is een dwaas of een huichelaar voor wie men op zijn hoede moet zijn.
Joseph Joubert

Je ergste gebrek is je eigen gebreken niet te kennen.
Gilbert Cesbron

Men heeft nooit gebrek aan slechte redenen om het goede na te laten, noch aan goede om het slechte te doen.
John Petit-Senn

De zekerste manier om van één van je gebreken te genezen, is die zien bij een ander.
Henry de Montherlan

Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen, vooral aan zelfvertrouwen.
Eric van der Steen

De jeugd is vergeten door gedeelde interesses; de ouderdom is vergeten door gebrek aan interesses.
Johann Wolfgang von Goethe

Wijsheid spreuken

De beste manier om een ruzie te winnen is door gelijk te hebben.
Lord Quintin Hogg Hailsham

ad