Wijsheid spreuken voor: Geheimen

Aan een vrouw een geheim vertellen, is het meegeven met de wind.
Georges Van Acker

Wat je vijand niet mag vernemen, vertel dat ook je vrienden niet.
A. Schopenhauer

Er is één geheim dat bij elke vrouw veilig is: haar leeftijd.
E. Constant sr.

Wat u wilt dat een ander verzwijgt, begin met dat zelf te verzwijgen.
Seneca

Hoe kunnen wij verlangen dat een ander ons geheim bewaart, wanneer wij het niet eens zelf weten te bewaren?
La Rochefoucauld

Wie laat merken dat hij een geheim bewaart, heeft er reeds de helft van verklapt en zal ook de rest niet lang voor zich houden.
Jean Paul

Men vertrouwt zijn geheim toe in de vriendschap, maar het ontsnapt ons in de liefde.
Jean de la Bruyere

Het is uit ijdelheid dat we de geheimen van anderen verraden en die van onszelf verbergen.
Jean de Boisson

Er zijn slechts twee dingen die een man niet geheim kan houden: dat hij dronken is en dat hij verliefd is.
Antiphanes

Als je iemand niet je hele geheim durft toe te vertrouwen, vertrouw hem dan ook niet een gedeelte ervan toe.
Jean de Boisson

Men bewaart een geheim het best door het te vergeten.
Jacob Cats

Drie mensen kunnen een geheim bewaren wanneer twee van hen dood zijn.
Benjamin Franklin

Een geheim is iets dat we aan een ander geven om voor ons te bewaren.
Elbert Hubbard

Vertel geen geheimen aan een vriend en je zult hem niet behoeven te vrezen wanneer hij je vriend niet meer is.
Samuel Johnson

Vrouwen bewaren hun eigen geheimen, mannen die van anderen.
Jean Paul

Het zegel van geheimhouding is gemaakt van een soort was die eenvoudig smelt.
C.J. Wijnaendts Francken

Wijsheid spreuken

Alles komt op tijd voor hij die wachten kan.
Ernie Pyle

ad