Wijsheid spreuken voor: Geluk

De beste manier om je toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren.
Stephen R. Covey

Hoe gelukkiger men is, hoe minder aandacht men aan zijn geluk besteedt.
A. Moravia

Ik zie heel vaak mensen die gelukkig kijken en gelukkig lijken, maar die heel ongelukkig blijken.
Jan de Bruin

Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.
Albert Einstein

Geluk is het samenvallen van willen, kunnen en mogen/moeten.
Ton Soons

Het ware geluk kost weinig; als het duur is, is het niet van een goede soort.
Fancois Rene de Chateaubriand

De ware tragedies van het hart zijn die waarin niets gebeurt.
Paul Bourget

Het gelukkigst is hij die er het minst prijs op stelt het te worden.
Godfried Bomans

Er zijn twee soorten rampspoed: ongelukken die ons overkomen en het geluk dat anderen ten deel valt.
Ambrose Bierce

Ons eigen geluk schijnt ons altijd kleiner dan het geluk van anderen en ons eigen ongeluk groter dan het ongeluk van anderen.
Jean de Boisson

Wie niet van het geluk weet te genieten als het komt, moet niet klagen als het hem verlaat.
Miguel de Cervantes

De meeste van onze rampspoeden zijn eenvoudiger te dragen dan de commentaren van onze vrienden erop.
Charles Caleb Colton

Hoe vaak droomt men van toekomstig geluk en verslaapt met het tegenwoordige.
Ignatius Cornova

Een gelukkig mens vraagt nooit: waar heb ik dat aan verdient?
Jean de Boisson 

Een bescheiden geluk is het beste.
Fontane

Ons geluk hangt minder af van de omstandigheden dan van ons karakter.
Emile de Girardin

De gelukkigste mensen blijken diegenen te zijn die geen bepaalde reden hebben om gelukkig te zijn behalve dat ze het zijn.
Dean Inge

Het is niet goed ongelukkig te zijn, maar het is goed het te zijn geweest.
Chevalier de Méré

Wie gelukkig wil zijn moet het niet willen worden.
William Moore

De formule voor volmaakt geluk: zeer druk bezig zijn met onbelangrijke zaken.
A. Edward Newton

Geluk is een tussenstation tussen te weinig en te veel.
Channing Pollack

Wijsheid spreuken

Een optimist ziet misschien het licht waar het niet is, maar waarom moet de pessimist het altijd uitblazen?
Michel de Saint-Pierre 

ad