Wijsheid spreuken voor: Gevoel

De geest wordt rijk door wat het ontvangt; het hart wordt rijk door wat het geeft.
Victor Hugo

De geestdrift brengt in één dag tot stand wat de rede eerst na verscheidene eeuwen verricht.
Jules Michelet

Het hart en het verstand zijn buren; zij groeten elkaar, zij brengen elkaar beleefdheidsbezoeken, maar vrienden worden ze nooit.
Ernst Marcus

Het gevoel leidt het verstand vaak op een dwaalspoor.
Baer-Oberdorf

De natuurlijkste gevoelens zijn tevens die welke men met de meeste tegenzin bekent.
Honore de Balzac

Slechts weinigen denken, maar toch houdt iedereen er meningen op na.
George Berkeley

Mensen geven zich evenveel moeite om nobele gevoelens te veinzen als om boosaardige te verbergen.
Jean de Boisson

Voorgewende gevoelens worden soms ten slotte ware gevoelens.
Gustave le Bon

Het verstand kan wel het hart nabootsen, maar het hart niet het verstand.
Comtesse Diane

Het is niet genoeg om intelligent te zijn, men moet op een intelligente wijze intelligent zijn.
Jan Greshoff

Mensen zijn altijd tegen de rede wanneer de rede tegen hen is.
Claude Adrien Helvetius

Wijsheid spreuken

Er zijn mensen die liever een trap van een lakschoen krijgen, dan een handdruk van een vereelte hand.
Peter Sirius

ad