Wijsheid spreuken voor: Goed en kwaad

Er zijn weinig dingen waaraan men zich zo ergert als aan een goed voorbeeld.
Mark Twain

Er is een goedheid die afstoot en een slechtheid die aantrekt.
Carmen Sylva

De held van een schandaal is eerder populair dan die van een goede daad.
Peter Sirius

Niets is goed en kwaad van zichzelf, onze gedachten maken het zo.
William Shakespeare

Men doet vaak goed om straffeloos kwaad te kunnen doen.
La Rochefoucauld

Men heeft nooit gebrek aan slechte redenen om het goede na te laten, noch aan goede om het slechte te doen.
John Petit-Senn

Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad om.
Friedrich Nietzsche

De bij en de slang zuigen van honing uit één en dezelfde bloem.
Metastasio

Vele van de inzichten van een heilige spruiten voort uit de ervaringen als zondaar.
Eric Hoffer

Het kwade is slechts de keerzijde van het goed.
Johann Wolfgang von Goethe

Het goede dat men van de een denkt berust vaak op het kwaad dat hij van anderen denkt.
John Petit-Senn

De deugd krijgt vaak de schuld van wat de ondeugd misdreven heeft.
Ovidius

Het is een zonde kwaad van anderen te denken, doch zelden een vergissing.
H.L. Mencken

De mensen hebben zelden de moed op volkomen goed of volkomen slecht te zijn.
Machiavelli

De neiging om in andere het goede te zien getuigt van een goed hart.
Thomas van Aquino

Wat niet goed voor de korf is, is niet goed voor de bij.
Marcus Aurelius

Het kwaad verontschuldigen wil zeggen het vermenigvuldigen.
Gustave le Bon

Alle goede dingen die voor kwade doeleinden worden misbruikt, zijn erger dan die dingen welke van nature slecht zijn.
Charles Dickens

Men kan niemand kwaad doen zonder zichzelf kwaad te doen.
E. Laurillard

Niets geeft ons zozeer het gevoel goed te zijn als het denkbeeld dat een andere een boosdoener is.
Robert Lynd

Sommige mensen hebben, evenals vleermuizen en uilen, betere ogen voor de duisternis dan voor het licht.
Charles Dickens

Men heeft nooit gebrek aan slechte redenen om het goede na te laten.
John Petit-Senn

Wijsheid spreuken

De verstandigste mensen zouden bij bepaalde gelegenheden grote dwaasheden hebben begaan als de dwazen hen niet voor waren geweest.
Etienne Coenilhe

ad