Wijsheid spreuken voor: Hartstocht

Hartstocht vermoeit en verveelt een ieder, behalve die haar delen.
Siegfried E. van Praag

Waar hartstocht heerst, hoe zwak blijkt daar de rede.
John Dryden

Wijze mensen mogen zeggen wat ze willen, maar de ene hartstocht wordt nooit genezen door een andere.
Lord Chesterfield

De hartstocht maakt dikwijls een dwaas van de bekwaamste man en maakt de zotste vaak bekwaam.
La Rochefoucauld

Wij varen allen anders op de onmetelijke oceaan van het leven; de rede dient ons tot kompas, maar de hartstochten zijn er de winden.
Alexander Pope

Alle geestdriftige mensen hebben iets dwaas en alle koele mensen iets doms.
Joseph Joubert

Men kan beter kort branden dan lang gloeien.
Jean de Boisson

Als wij onze hartstochten weerstaan is dit meer door hun zwakheid dan door onze kracht.
La Rochefoucauld

Waar hartstocht heerst, hoe zwak blijk daar de rede.
John Dryden

Het is met hartstocht als met water en vuur: het zijn goede dienaars, maar slechte meesters.
Sir Roger L’Estrange

Ik heb altijd de dwaasheid der hartstocht verkozen boven de wijsheid der onverschilligheid.
Anatole France

Naarmate men meer geest heeft zijn de hartstochten groter.
Blaise Pascal 

Hartstochten zijn de enige redenaars die altijd overtuigen.
La Rochefoucauld

De eerste hartstocht is zelden liefde, de laatste liefde is zelden hartstocht.
Peter Sirius

Wijsheid spreuken

Vertrouw een echtgenoot nooit te ver en een vrijgezel nooit te dichtbij.
Helen Rowland 

ad