Wijsheid spreuken voor: Herinneringen

Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering.
Salvador Dali 

Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden.
Martin Luther King

Elke herinnering is een vaag verlangen naar heimwee in de toekomst.
Onbekend

De herinnering is een kerkhof waarop meer kruisen dan bloemen staan.
Peter Sirius

Men kan beter geen herinneringen hebben dan alleen maar herinneringen.
Jean de Boisson

De genoegens van onze jeugd, door onze herinneringen weer opgeroepen, lijken op bouwvallen, bij fakkellicht gezien.
Francois Rene de Chateaubriand

Er is geen groter verdriet dan zich, in dagen van ellende, de tijden te herinneren toen men gelukkig was.
Dante

De dingen die we het best onthouden zijn de dingen die we beter zouden kunnen vergeten.
Baltasar Gracian

Beter een beetje goed onthouden dan een heleboel vergeten.
Hugh Latimer

Wie van zijn herinneringen kan genieten leeft tweemaal.
Martialis

De ondervinding leert ons dat een sterk geheugen meestal samengaat met een zwak oordeel.
Montaigne

De herinnering is het enige paradijs waaruit wij niet verdreven kunnen worden.
Jean Paul

De herinnering is het parfum van de ziel.
George Sand

Veel is in de maneschijn der herinnering schoner dan in het zonlicht der werkelijkheid.
Peter Sirius

Wijsheid spreuken

Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.
Onbekend

ad