Wijsheid spreuken voor: Hoogmoed

Men is hoogmoedig van nature en bescheiden uit noodzaak.
P. Reverdy

Het verlangen naar eenzaamheid is dikwijls een vorm van hoogmoed.
Cees Buddingh

De vlieg zat op de as van het wiel en zie: “Wat een stof laat ik opwaaien!”.
Francis Bacon

Trotse mensen verdwalen liever dan dat ze de weg vragen.
Charles Churchill

Managers zijn vaak te trots om hun ondergeschikten gelijk te kunnen geven.
Jan de Bruin

Hij was als de haan die dacht dat de zon opgegaan was om hem te horen kraaien.
George Eliot

De trotsen haten de trots in anderen.
Benjamin Franklin

Wie zichzelf hoog acht mag anderen niet gering achten.
Goethe

Het beste middel tegen opgeblazenheid is een flinke speldenprik.
Ernst Hohenemser

Trotse lieden hebben evenals dwergen de gestalte van een kind en de houding van een volwassene.
Joseph Joubert

Om alles te doen wat van hem gevraagd wordt, moet een mens zichzelf overschatten.
Goethe

Wie op z’n tenen staat zal niet lang overeind blijven.
Lao-tse

De trost is niet blind voor eigen gebreken, maar de hoogmoed is dat wel.
Georg Christoph Lichtenberg

Onze trots neemt vaak toe naarmate onze overige gebreken afnemen.
La Rochefoucauld

Wijsheid spreuken

Indien zij, die kwaad over mij spreken, precies wisten hoe ik over hen denk, zouden zij nog veel ergere dingen zeggen.
Sacha Guitry

ad