Wijsheid spreuken voor: Humor

De beste manier om een probleem op te lossen is de humor ervan te ontdekken.
Arthur Clarke

Humor is een eigenschap van het hart, zoals liefde. Er zijn mensen die niet lief kunnen hebben: waarschijnlijk zijn het dezelfde die geen humor hebben.
Rudolf Georg Binding

Humor en tragiek zijn twee zusters die men vaak moeilijk van elkaar kan onderscheiden.
Theodor Lipps

Humor is overwonnen droefheid.
Godfried Bomans

Alles is grappig zolang het iemand anders overkomt.
Will Rogers

Tot de afschuwelijkste mensen behoren zij die u voortdurend willen bewijzen dat ze ook over een gevoel voor humor beschikken.
Jean de Boisson

Een humorist is iemand die zich slecht voelt, maar zich daarbij goed voelt.
Don Herald

De enige ernstige overtuiging die een mens dient te hebben is dat er niets te ernstig moet worden genomen.
Samuel Butler

Humor: de glimlach van iemand die weet hoe weinig er te lachen valt.
Julien de Valckenaere

Humor is droevige gedachten een plezierige uitvaart bezorgen.
Hugo Olaerts

Een verschillend gevoel voor humor is een kwaad iets in de liefde.
George Eliot

Gevoel voor humor begint bij gevoel voor verdriet.
Toon Hermans

Menigeen die zich de faam verwerft geestig te zijn, verliest daardoor de roep verstandig te zijn.
Baltasar Gracian

Verbeelding is ons gegeven voor wat we niet zijn, humor om ons te troosten voor wat we wel zijn.
Francis Bacon

Geestigheid wordt geboren uit het verstand, humor bovenal uit het hart.
C.J. Wijnaendts Francken

Humor lost geen vraagstukken op, maar helpt er over heen.
Wijnaendts Francken

Sommige mensen kan men alleen amuseren door uit te glijden op een bevroren trottoir of over een bananenschil.
Julien de Valckenaere

Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle woestijnen kunt gaan.
Edgar Watson Howe

Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen.
Phil Bosmans

Geestigheid is het enige ding dat des te minder gevonden wordt, naarmate er des te ijveriger naar wordt gezocht.
Carlos Fisas

Wie slechts geloof heeft, loopt gevaar een kwezel te worden. Wie slechts humor heeft, dreigt cynisch te worden. Wie geloof én humor heeft, vindt het evenwicht waarmee hij in het leven rechtop kan blijven.
Friedrich Hebbel

Humor is wanneer men ondanks alles lacht.
Martin Buber

Niets ter wereld wordt meer bewonderd en minder begrepen dan humor.
Otto Julius Bierbaum

Essentieel voor iemands gevoel voor humor is of hij altijd bereid is om zichzelf te lachen.
J. A. Holtrop

Beter een geestige dwaas, dan een dwaze geestigheid.
G. Bradford

Autoritaire mensen verraden zich altijd door een gebrek aan humor.
Johan Victor Teunissen

Het is het prikkelen van het denkvermogen dat humor teweegbrengt.
William Shakespeare

Humor is de eigenschap die ons helpt onthouden dat we, hoe hoog ook de troon is waarop we gezeten zijn op onze billen zitten.
Johannes Victor Teunissen

Wie geluk wil oogsten, moet humor zaaien.
Inayat Khan

Humor is een prachtige waterlelie die wortelt in het troebele water van verdriet.
Onbekend

Humor is achter scherts verscholen ernst.
Geert Galle

Neem u in acht voor degenen die uw scherts niet begrijpen: zij begrijpen uw ernst stellig nog minder.
Godfried Bomans

Gevoel voor humor is gewoon gezond verstand dat danst.
Arthur Schopenhauer

Humor is slechts een komische manier om serieus te zijn.
Baer-Oberdorf

Wijsheid spreuken

Ware moed is niet geen angst te hebben, maar zijn angst te overwinnen.
Remy Montalee

ad