Wijsheid spreuken voor: Idealen

Idealisten worden zeldzamer omdat ze geen carriere meer kunnen maken. 
Dirk Wilmars

Stokpaardjes zijn op stal gezette idealen.
C.J. Casparus 

Als idealisten uit hun ivoren toren neerdalen, lopen ze meestal regelrecht de goot in. 
Logan Pearsall Smith

Een ideaal kan men het beste afmeten aan het aantal slachtoffers dat het vraagt.
Carl Friedrich von Weizsacker

Elk tijdperk van zwakke wil is een tijdperk van afwezig of gebrekkig ideaal.
Bernard Henry Levy

Gewapend met een stukje waarheid, maakt de idealist alles stuk.
Oskar van der Hallen

Een ideaal is vaak slechts een vlammend visioen van de werkelijkheid. 
Joseph Conrad

Een ideaal is een exotische plant uit een gedroomd paradijs, die verbastert als men haar in een aardse bloempot zet.
Carel Vosmaer

Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen. 
Franco Ferruci

Een idealist gaat dwars door een muur, maar bezeert zich aan de lucht.
Alfred Polgar

Idealisten willen het hart van een vrouw veroveren, realisten mikken wat lager. 
Peter Sellers

Alleen hij die een of ander ideaal dat hij tot werkelijkheid wil brengen in zijn binnenste koestert, is daardoor gevrijwaard tegen de vergiften en de smarten van de tijd.
Jean Paul

Geluk is niet een ideaal van het verstand, maar van de verbeelding.
Immanuel Kant

Het ideaal is niets anders dan de waarheid op een afstand. 
Alphonse de Lamartine

Wijsheid spreuken

Het is uit angst dat de meesten ernaar verlangen gevreesd te zijn. 
Ben Cami

ad