Wijsheid spreuken voor: Ideeen

De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
Albert Einstein

Ik snap niet waarom mensen bang zijn voor nieuwe ideeën. Ik ben bang voor de oude.
John Cage

Als je een idee steelt van één bron, is het plagiaat. Als je ideeën steelt van meerdere bronnen, is het research.
Laurendo Almaida

De beste manier om een goed idee te hebben, is een heleboel ideeën te hebben.
Linus Pauling

Alleen de wijze bezit ideeën; het grootste deel van de mensheid wordt er door bezeten.
Samuel Taylor Coleridge

Het genie brengt altijd weer de stommeriken zo’n twintig jaar later op ideeen.
Louis Aragon

Wanneer we vermoeid zijn, worden we overvallen door ideeën die we lang geleden hadden overwonnen.
Friedrich Nietzsche

Een gedachte kan niet ontwaken zonder andere te wekken.
Marie von Ebner-Eschenbach

Men maakt geen vijanden door wát men denkt, maar doordát men denkt.
Jan Greshoff

Van een kleine vonk komt vaak een groot vuur.
Lucretius

Veel managers hebben zelf geen goede ideeën; ze weten die van anderen alleen beter te verkopen.
Onbekend 

Een idee dan men onmiddellijk begrijpt is veelal het begrijpen niet waard.
Multatuli

De meeste mensen zouden liever doodgaan dan denken; ze doen dat trouwens ook.
Bertrand Russell

Een gedachte is aanstekelijk. Bepaalde gedachten zijn zelfs epidemisch.
Wallace Stevens

Ik beschouw elke interviewer als de dief van andermans ideeen.
Wim de Bie

Niets is gevaarlijker dan een grote gedachte in een leeg hoofd.
Hippolyte Taine

Iedereen leeft en handelt ten dele volgens zijn eigen, ten dele volgens andermans ideeën.
Leo Tolstoi

Soms is het nuttig jezelf te herhalen, het brengt je op ideeën.
Gyorgy Konrad

Het succes van denkbeelden hangt niet af van hun juistheid.
C.J. Wijnaendts Francken

Een idee zonder risico’s verdient het niet een idee genoemd te worden.
Oscar Wilde

Wijsheid spreuken

Toen ik een jongen was vertelde men mij dat iedereen president kon worden; ik begin het nu te geloven.
Clarence Darrow

ad