Wijsheid spreuken voor: Ijdelheid

Trots kost ons meer dan honger, dorst en kou.
Edgar Watson Howe

Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt.
Friedrich Nietzsche

Gekwetste ijdelheid heeft een sterk geheugen.
W. Francken

Sommige mensen zijn zo ijdel, dat ze de voorkeur geven aan een ramp die ze zelf voorspellen, boven een geluk dat ze niet zagen aankomen.
Charles Joseph

Ieder mens heeft het recht om ijdel te zijn tot het ogenblik dat hij succes heeft.
Benjamin Disraeli

Trots maakt dat wij onszelf achten; ijdelheid dat wij de achting van anderen begeren.
Hugh Blair

IJdelheid: het huldebetoon van een dwaas aan de grootheid van de dichtstbijzijnde ezel.
Ambrose Bierce

De ijdelheid behoedt ons voor sommige dwaasheden, zoals ze ons ertoe brengt andere te begaan.
Jean de Boisson

Van al onze zwakheden is de ijdelheid ons het liefst, wij laten desnoods onze andere ondeugden afsterven om haar in leven te houden.
Thomas Brown

Ook op de hoogste troon zit de mens op zijn achterwerk.
Montaigne

Een ruiter viel van ‘t paard en sinds die tijd noemde ieder die van ‘t paard viel zich een ruiter.
Multatuli

Men kan zichzelf niet weinig genoeg au serieux nemen.
Jean de boisson

Iedereen heeft juist zoveel ijdelheid als hij verstand te kort komt.
Alexander Pope

Gewichtigdoenerij is een wonderlijk gedrag van het lichaam, uitgevonden om het tekort aan geest te verbergen.
La Rochefoucauld

Vooropgesteld dat een mens niet gek is, kan hij van elke dwaasheid genezen worden, behalve van zijn ijdelheid.
Jean-Jacques Rousseau

Er zijn mensen die liever een trap van een lakschoen krijgen, dan een handdruk van een vereelte hand.
Peter Sirius

Wijsheid spreuken

We zijn soms nederig uit trots.
Michel Eyquem de Montaigne

ad