Wijsheid spreuken voor: Jaloezie

Nieuwsgierigheid is de dochter der jaloezie.
Molière

Er is een soort liefde die zo hevig is, dat jaloersheid geen kans krijgt.
Francois de la Rochefoucauld

Jaloezie is alleen dan plezierig, wanneer men ze opwekt.
Gloria Wynne

Morele verontwaardiging is jaloezie met een aureool.
Herbert George Wells

Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen, vooral aan zelfvertrouwen.
Eric van der Steen

Jaloezie: ik zet mijn beste beentje voor, waar de ander over struikelt.
Jacob Bisschops

De jaloezie van vrienden richt mij te gronde, niet de haat van vijanden.
Friedrich von Schiller

Ook de haat kent zijn jaloezie: we willen onze vijand voor onszelf hebben.
Friedrich Nietzsche

De jaloezie is de grootste aller kwalen, en tegelijk die welke het minst medelijden wekt bij hen die haar veroorzaken.
Francois de la Rochefoucauld

Bewondering: jaloersheid in zondagspak.
Fernand Lambrecht

Wijsheid spreuken

Het is gemakkelijk dapper te zijn op een veilige afstand.
Aesopus

ad