Wijsheid spreuken voor: Kennis

Kennis is nog geen wijsheid.
Arthur Schopenhauer

Als je veel kennis bezit ben je nog geen wijs mens.
Jan de Bruin

Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd.
Albert Einstein

Kennis van de wereld kan men alleen in de wereld verkrijgen en niet in een studeerkamer.
Lord Chesterfield

Begeer niet alles te weten, opdat u niet in alles onwetend blijft.
Democritus

Het weinig dat ik weet dank ik aan mijn onwetendheid.
Sacha Guitry

Kennis is een voortreffelijk kruid; maar geen kruid heeft kracht genoeg om zichzelf tegen bederf te behoeden als het vat waarin het bewaard wordt onzuiver is.
Montaigne

Veel mensen doen moeilijk over makkelijke dingen om maar niet aan de moeilijke dingen te hoeven beginnen.
Jan de Bruin 

Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.
Onbekend

De mensen vermoeden liever iets dan dat ze het weten.
Josh Billings

Sommige mensen breken liever hun nek dan hun hoofd.
Jean de Boisson 

Wat we aan kennis winnen boeten we in aan gevoel.
Francois Rene de Chateaubriand

Dommen vragen bestaan niet, het is pas dom als je niets vraagt.
Jan de Bruin

Niemand weet genoeg, maar menigeen te veel.
Marie von Ebner-Eschenbach

Het is altijd belangrijk te weten wat onbelangrijk is.
Ernst Hohenemser

In een leeg hoofd is plaats voor veel kennis.
Karl Kraus

Kennis gaat met stappen vooruit, niet met sprongen.
Thomas Babington Macaulay

Het bezit van kennis geeft twee voordelen: men oordeelt minder en met oordeelt beter.
A.P. de Moncrif

Wijsheid spreuken

Als je echt iets wil begrijpen, probeer het dan te veranderen.
Kurt Lewin

ad