Wijsheid spreuken voor: Koppigheid

Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen.
John Locke

De mens is een koppig schepsel: hij wordt moeilijk voortgedreven, doch gemakkelijk geleid.
Samuel Daniel

Koppig volharden wordt bijna altijd volharden in koppigheid.
Jean de Boisson

De edele mens is onwrikbaar, maar niet stijfkoppig.
Confucius

Koppigheid is ijdelheid: of de ijdelheid karakter te bezitten, of de ijdelheid gelijk te hebben.
Ernst Hohenemser

Koppigheid is de energie der dommen.
Johann Kaspar Lavater

Wanneer je een olifant bij zijn achterpoot beet hebt en hij probeert weg te lopen, kun je hem het best z’n gang maar laten gaan.
Abraham Lincoln

Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen.
John Locke

Koppigheid en opvliegendheid zijn de zekerste tekenen van domheid: is er iets zo zeker van zichzelf, zo vastbesloten, minachtend, ernstig en pompeus als een ezel?
Montaigne

Half goed is niet goed, half waar is niet waar, halfheid leidt tot niet.
Multatuli

Betreft het een goede zaak dan noemt men het volharding, betreft het een slechte, koppigheid.
Laurence Sterne

Wijsheid spreuken

Dit zijn mijn principes. Als ze je niet bevallen, heb ik nog wel andere.
Groucho Marx

ad