Wijsheid spreuken voor: Kwaadspreken

De mensen voelen zich zelden zo nauw verbonden als wanneer ze kwaad van iemand spreken.
Cees Buddingh

Wie roddelt wordt beroddeld.
Jan de Bruin 

Roddels kruipen door de kleinste spleten.
Onbekend

Sommige mensen geloven alles, als je het maar fluistert.
Louis Nize

Waren al die roddels over mij maar waar.
Onbekend

Een roddelaar praat over anderen, een zeveraar over zichzelf en een briljant spreker praat over jou.
Van Broeckhoven

Wie in je afwezigheid kwaad spreekt, vreest je aanwezigheid.
Onbekend

Wie eerder zegt wat wij wilden zeggen, is een roddelaar.
Aelius Donatus

Wie met u roddelt, zal over u roddelen.
Onbekend

Men moet zo leven dat men zich niet zou schamen de familiepapegaai aan de ergste roddelaar in de stad verkopen.
Will Rogers

Kwaadspreken van anderen is bedoeld om zichzelf te prijzen.
Onbekend

Zolang lof ons verheugt, zal laster ons verdrieten.
Swami Vivekananda

Het is eenvoudiger een kuiken terug in het ei te krijgen, dan laster ongedaan te maken.
Onbekend

Indien zij, die kwaad over mij spreken, precies wisten hoe ik over hen denk, zouden zij nog veel ergere dingen zeggen.
Sacha Guitry

Waar de klok van laster luidt, is spoedig een gelovige gemeente bijeen.
Onbekend

Kwaadspreken, is een vorm van zelfwantrouwen en een gevolg van innerlijke onzekerheid.
Godfried Bomans

Wijsheid spreuken

Een gehaast man doet zijn werk tweemaal.
Perzisch gezegde

ad