Wijsheid spreuken voor: Leven

Als we ons leven willen veranderen, moeten we onze geest open zetten.
Wayne Dyer

Ik ga je niet vertellen hoe je moet leven, maar als ik jou was zou ik er van genieten.
Jan de Bruin

Leef elke dag alsof het uw eerste van uw laatste ware.
Gerhart Hauptmann

Ons leven is wat onze gedachten ervan maken.
Marcus Aurelius

Het grote genoegen in het leven is die dingen te doen waarvan de mensen zeggen dat je ze niet kunt doen.
Walter Bagehot

Leven is een schilderij maken, niet een som oplossen.
Oliver Wendell Holmes

Alles in het leven duurt zo lang, behalve het leven zelf.
Charles Baudelaire

Er is niets wat de mensen liever behouden en wat zij minder ontzien dan hun eigen leven.
Jean de la Bruyere

Geloof niet dat de wereld u een bestaan verschuldigd is; de wereld is u niets verschuldigd, zij was hier eerder dan u.
Robert Jones Burdette

Alle dieren, behalve de mens, weten dat de voornaamste plicht van het leven is ervan te genieten.
Samuel Butler

Het leven is eenvoudig, maar de mensen hebben het zo vreemd en zo ingewikkeld gemaakt.
Louis Couperus

Afwisseling is de ware specerij van het leven, die aan alles geur en smaak geeft.
William Cowper

De wereld is een herberg en de dood het einde van de reis.
John Dryden

Het leven lijkt op die moeilijke soort bedevaarten waarbij men telkens drie stappen voorwaarts moet doen en twee terug.
Goethe

Enkele mensen leven eenmaal. De meeste mensen leven nul maal.
Jacob Israel de Haan

Wijsheid spreuken

Niets overschaduwt de waarheid meer dan de autoriteit.
Onbekend

ad