Wijsheid spreuken voor: Mannen

Sommige dingen zijn zo eenvoudig dat zelfs mannen ze begrijpen.
Onbekend

Je weet nooit of een man carrière maakt om zijn vrouw te plezieren of om zijn schoonmoeder te pesten.
Wiet van Broeckhoven

Als een man het portier van zijn auto opent voor een vrouw, heeft hij ofwel een nieuwe vrouw of een nieuwe auto.
Neil Boyd

Als mannen zwanger konden worden, was abortus een sacrament.
Gloria Steinem

Voor een man is een leugen een laatste toevlucht; voor een vrouw is het de Eerste Hulp.
Gelett Burgess

Bij vrouwen wekt medelijden liefde op, bij mannen liefde medelijden.
Charles Caleb Colton

Mannen zijn wat hun moeders van hen gemaakt hebben.
Ralph Waldo Emerson

Het is ver van zijn ouders, dat de man leert te leven.
Pierre Corneille

Een man voelt zich in het algemeen beter in zijn schik wanneer er een lekker avondmaal op tafel staat dan wanneer zijn vrouw Grieks spreekt.
Samuel Johnson

De tafel is de enige plaats waar een man zich het eerste uur nooit verveelt.
Anthelme Brillat-Savarin

Mannen die zich niet met vrouwen bemoeien lopen grote kans het slachtoffer te worden van vrouwen die zich met mannen bemoeien.
Walter Bagehot

Mannen onthouden met hun geest, vrouwen met hun hart.
Beauchène 

Een spiegel toont een vrouw haar jeugd, een man zijn ouderdom.
Jean de Boisson

Een man vertelt je wat je horen moet, een vrouw wat je horen wilt.
Onbekend

Mannen zijn er de oorzaak van dat vrouwen niet van elkaar houden.
Jean de la Bruyère

Er zijn meer naïeve mannen, dan naïeve vrouwen.
Marie von Ebner-Eschenbach

Een man begeert alles wat hij krijgen kan; een vrouw alles wat ze niet krijgen kan.
George D. Prentice

Een man weet nooit hoe hij afscheid moet nemen, een vrouw nooit wanneer.
Helen Rowland

Voor mannen is het gemakkelijker zonder liefde dan zonder vriendschap te leven, voor vrouwen is het juist andersom.
C.J. Wijnaendts Francken

Wijsheid spreuken

Managers en politici hebben vooral kritiek op ideeën die ze liever zelf hadden bedacht.
Jan de Bruin

ad