Wijsheid spreuken voor: Mensheid

Als men de mensheid beschouwt, lijkt het vaak heel erg jammer dat Noach en zijn gezelschap de boot niet hebben gemist.
Mark Twain

Zowel bij mensen als bij boeken stemt de inhoud dikwijls niet overeen met de titel.
Peter Sirius

Het is eenvoudiger de mens in het algemeen te kennen, dan één mens in het bijzonder.
La Rochefoucauld

De mens is superieur aan het dier als mens, maar niet als dier.
Pierre Reverdy

In ieder mens is iets van alle mensen.
Georg Christoph Lichtenberg

De mensen zijn niet altijd wat ze schijnen, doch slechts zelden beter.
Lessing

Als een kannibaal met mes en vork eet, is dat dan vooruitgang?
Stanislaw Jerzy Lec

Zeg nooit dat u iemand kent alvorens u een erfenis met hem hebt gedeeld.
Johann Kaspar lavater

Niets is te gering voor zo’n gering schepsel als de mens.
Samuel Johnson

Een mens verzet wel muren, maar geen mensennaturen.
Agaath Oosterhaven-Zuurbier 

U komt meer over iemand te weten door wat hij over anderen zegt dan door wat anderen over hem zeggen.
Onbekend

De mensheid schijnt van lange onmogelijke omwegen te houden.
Mc. Carry 

De mens is het enige wezen dat opvoeding nodig heeft.
Immanuel Kant

Ieder mens die sterft, is een museum dat brandt.
Patrick Conrad

Alleen wie zichzelf niet kent, vindt de ander raadselachtig.
Nel Noordzij

Het ligt in de menselijke natuur om verstandig te denken en idioot te handelen.
Anatole France

De menselijke natuur is niet veel zaaks, maar zij heeft tenminste een hoge dunk van zichzelf.
Walter Bagehot

Drinken zonder dorst en het hele jaar door de liefde bedrijven: ziedaar wat de mens van andere dieren onderscheidt.
Beaumarchais

Ik verbaas mij telkens weer over het grote aantal geschikte en behoorlijke mensen op de wereld, terwijl de mensheid als geheel zo’n zootje is.
J.C. Bloem

Er zijn voor de mens slechts drie grote gebeurtenissen: geboren worden, leven en sterven; hij merkt niet dat hij geboren wordt, hij lijdt doordat hij moet sterven en hij vergeet te leven.
Jean de la Bruyere

De mens is het intelligentste van alle dieren, en het meest dwaze.
Diogenes

Ik geloof dat de beste definitie van de mens is: de ondankbare tweevoeter.
Fjodor Dostojevski

Zelfs de eenvoudigste mens is nog altijd een zeer ingewikkeld wezen.
Marie von Ebner-Eschenbach

De grootste parasieten op aarde zijn wij mensen.
Martin Hendry Fischer

De mens is meer een redenerend dan een redelijk wezen.
Alexander Hamilton

Wijsheid spreuken

Deugd is als kostbaar reukwerk dat de meeste geur verspreidt als het wordt verbrand of stukgewreven.
Francis Bacon

ad