Wijsheid spreuken voor: Noodlot

Wanneer de mensen succes hebben, wijten ze het aan hun bekwaamheden, wanneer zij falen, wijten zij het aan het toeval.
Jean de Boisson

De omstandigheden spelen met de mens, ook wanneer de mens met de omstandigheden lijkt te spelen.
Lord Byron

Men ontmoet het lot vaak op wegen, die men ingeslagen had om het te vermijden.
Jean de la Fontaine

Een heleboel mensen verwarren een slecht beheer van hun zaken met het noodlot.
Kin Hubbard

De mensen hebben een almachtige godin van de fortuin geschapen, om al hun dwaasheden op haar rekening te kunnen schuiven.
Mme Necker de Saussure

Geen enkele overwinnaar gelooft aan het toeval.
Friedrich Nietzsche

Overal heerst het toeval; laat overal uw hengel uithangen, waar u het minst vermoedt zal een vis zijn.
Ovidius 

Men moet voor zijn lot zorgen als voor zijn gezondheid.
La Rochefoucauld

Wat de mensen hun noodlot plegen te noemen zijn gewoonlijk slechts hun eigen domme streken.
Arthur Schopenhauer

Wijsheid spreuken

Managen is vooral het opruimen van de troep van anderen.
Nicolien Engelsman

ad