Wijsheid spreuken voor: Pessimisme

Wees optimist. Pessimisme helpt ook niet.
Gie van den Berghe

De ware optimisten zijn er niet van overtuigd dat alles goed zal gaan, maar zij zijn er wel van overtuigd dat niet alles fout zal gaan.
Jean Dutourd

Optimisme is dikwijls een vorm van geestelijke luiheid.
Edouard Herriot

Optimisme komt van God. Pessimisme werd uit het menselijk intellect geboren.
Inayat Khan

Een optimist ziet misschien het licht waar het niet is, maar waarom moet de pessimist het altijd uitblazen?
Michel de Saint-Pierre 

Wanneer men eraan gewend is geraakt, is pessimisme even plezierig als optimisme.
Arnold Bennett

Men moet denken als een pessimist en handelen als een optimist.
Jean de Boisson

Een cynicus is iemand die overal de prijs van kent, maar nergens de waarde van.
Oscar Wilde

De optimist beweert dat wij in de beste wereld leven die er bestaat en de pessimist vreest dat dit waar is.
James Branch Cabell

Een pessimist is iemand die op intieme voet heeft gestaan met een optimist.
Elbert Hubbard

Alles heeft zijn door-de-weekse kant en zijn zondagse kant.
Georg Christoph Lichtenberg

Ik voel me altijd een optimist als ik de tunnel uitkom.
Robert Lynd

Een cynicus is een man die, als hij bloemen ruikt, om zich heen kijkt waar de kist staat.
H.L. Mencken

Wie een pessimist is voor zijn 48e jaar weet te veel; wie een optimist is na zijn 48e weet te weinig.
Mark Twain

De mens moet zich behoeden voor droefgeestige stemmingen, want als die bezit van hem neemt ziet hij de wereld zoals ze is.
Otto Weiss

Wijsheid spreuken

Doe altijd datgene wat je bang bent te doen.
Ralph Waldo Emerson

ad