Wijsheid spreuken voor: Principes

Sommige principes houden er een heleboel mensen op na.
Cees Buddingh

Een oude man behoudt uit zijn jeugd alleen nog zijn principes.
Willy Sneeuw

Principes werken het best als ze niet op de proef gesteld worden.
Onbekend

Iemand die zijn privileges waardeert boven zijn principes verliest beide snel.
Dwight David Eisenhower

Wanneer iemand schermt met zijn principes, denk ik altijd aan een kreupele die met zijn krukken zwaait.
Fritz Francken

Uit principe heb ik geen principes. 
Jan de Bruin

De mens wordt zonder principes geboren, maar wel met de mogelijkheid ze alle in zich op te nemen.
Voltaire

Een heer is een man wiens principes niets te maken hebben met zijn persoonlijke noden en zijn persoonlijk succes.
William Butler Yeats

Principes zijn dingen die men gebruikt om iets onaangenaams na te laten.
Multatuli

In het leven van een man komt een moment dat hij boven zijn principes uit moet stijgen.
Benjamin Franklin

Er schuilt meer eenvoud in een man die in een opwelling kaviaar eet, dan in een man die uit principe droge biscuits eet.
Gilbert Keith Chesterton

Dit zijn mijn principes. Als ze je niet bevallen, heb ik nog wel andere.
Groucho Marx

Principes zijn veelal niet anders dan een dekmantel voor neigingen en begeerten, wier ware drijfveren wij ons niet bekennen willen.
C.J. Wijnaendts Francken

Als je er maar voldoende principes op nahoudt, hoef je nooit te denken.
Cees Buddingh

De meeste mensen houden er alleen principes op na om zich de moeite van het denken te kunnen besparen.
Fliegende Blatter

Het is altijd makkelijker voor principes te vechten dan ze na te volgen.
Alfred Adler

Persoonlijkheden, niet principes brengen een tijdperk in beweging.
Oscar Wilde

Principe is de zondagse naam voor een mening die men niet heeft.
Cor de Jonghe

Het geluk loopt wel eens de tegenovergestelde richting uit van je principes.
Ward Ruyslinck

Principes zijn het erbarmelijke motief om zichzelf impopulair te maken.
George Bernard Shaw

Wijsheid spreuken

Te laat komen, is gebrek aan respect, niet aan tijd.
Lyda Lombardi

ad