Wijsheid spreuken voor: Spreken

Een wijs mens handelt alvorens te spreken, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden.
Confucius

U kunt van geluk spreken als u van geluk kunt zwijgen.
Kade Bruin

Veel over zichzelf spreken kan een middel zijn om zich te verbergen.
Friedrich Nietzsche

Zij die weten, spreken niet, zij die spreken, weten niet.
Lao-tse

Niemand spreekt zonder gevaar als hij niet op tijd weet te zwijgen.
Thomas a Kempis

Een woord dat eenmaal uit zijn kooi is gelaten kan er nooit meer in terug worden gefloten.
Horatius

Wij willen eenzelfde verhaal wel eens tweemaal vertellen, maar nooit meer dan eenmaal horen.
William Hazlitt

Er zijn veel mensen wier rapheid van de tong enkel voortkomt uit hun onmacht om te zwijgen.
Cyrano de Bergerac 

Waar de mond vol van is loopt de gal van over.
Jean de Boisson

Niets komt ons duurder te staan dan hardop te zeggen wat iedereen denkt. 
A. Bougeart

Het is uiterst ongelukkig wanneer iemand niet voldoende geest heeft om goed te praten en niet voldoende verstand om z’n mond te houden.
Jean de la Bruyere

In een gesloten mond komen geen vliegen.
Miquel de Cervantes

De natuur heeft ons twee oren gegeven, maar slechts één mond.
Benjamin Disraeli

Wat kort en goed is, is tweemaal goed.
Baltasar Gracian

Als politici spreken, begrijpen maar weinigen wat ze zeggen.
Onbekend

Indien een blik niet kan overtuigen, overreedt ook de mond niet.
Franz Grillparzer

Wat redenaars aan diepte ontbreekt geven ze u aan lengte.
Montesquieu

Wijsheid spreuken

Het juiste tijdstip om het karakter van een kind te beïnvloeden is ongeveer 100 jaar voor het geboren wordt.
Marie von Ebner-Eschenbach

ad