Wijsheid spreuken voor: Tevredenheid

Wie tevreden is, is goed betaald.
William Shakespeare

Van tevredenheid krijgt men snel genoeg.
E. Wertheimer

Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zal ook niet tevreden zijn met wat hij zou willen hebben.
Berthold Auerbach

Men weet nooit wat genoeg is voor men weet wat meer dan genoeg is.
William Blake

Niemand is tevreden over zijn lot, maar bijna iedereen is tevreden over zichzelf.
Paul Brulat

Wanneer we niet hebben waarvan we houden, moeten we houden van hetgeen we hebben.
Bussy-Rabutin

Niemand is tevreden over zijn vermogen, noch ontevreden over zijn verstand.
Mme Desboulieres

Voor een ontevreden mens bestaan geen gemakkelijke stoelen.
Benjamin Franklin

Zaag de tak waarop je zit niet door, tenzij men je eraan op wil hangen.
Stanislaw Jerzy Lec

Het glas waaruit ik drink is niet groot, maar het is tenminste van mijzelf.
Alfred de Musset

De gouden vacht der zelfgenoegzaamheid beschut wel tegen stokslagen, maar niet tegen speldenprikken.
Friedrich Nietzsche

Wijsheid spreuken

We vervreemden vaak van mensen die ons nastaan om de bewondering te verwerven van lieden die zich niets aan ons gelegen laten liggen.
Jean de Boisson 

ad