Wijsheid spreuken voor: Verdriet

Van drie mensen aan wie wij ons verdriet vertellen, vervelen wij er twee en doen wij de derde een genoegen.
Leopardi

Smarten worden, als zuigelingen, groter door ze te vertroetelen.
Lady Holland

Zij die geen pijn voelen denken zelden dat ze gevoeld wordt.
Samuel Johnson

De zorg sluipt door het sleutelgat naar binnen.
Goethe

Niets droog sneller dan een traan.
Apollonius van Rhodos

Rampspoed brengt mensen samen wanneer het kwaad dat over hen komt hetzelfde is.
Aristoteles

Het is dwaas om van verdriet je haar uit te trekken, alsof je minder verdriet zou hebben wanneer je kaal bent.
Cicero

Wat wij voorzien vindt zelden plaats, wat wij het minst verwachten gebeurt gewoonlijk.
Benjamin Disraeli

Men moet zijn leed nimmer strelen.
Octave Feuillet

Niemand kent het gewicht van de last waaronder een ander gebukt gaat.
George Herbert

Men lijdt het meest van het lijden dan men vreest.
Montaigne

Verdriet en geluk hangen meer af van wat we zijn dan wat ons overkomt.
Multatuli

Wijsheid spreuken

Onder druk wordt alles vloeibaar.
Onbekend 

ad