Wijsheid spreuken voor: Vijandschap

Ook de haat kent zijn jaloezie: we willen onze vijand voor onszelf hebben.
Friedrich Nietzsche

Men maakt geen vijanden door wat men denkt, doch doordat men denkt.
Jan Greshoff

Velen worden dapper als de vijand op de vlucht slaat.
Onbekend

Vriendelijkheden met of zonder bijbedoelingen zijn warm. Vijandschap trekt koel voorbij en blijft eentonig.
Adriaan van der Veen

Onze grootste vijand is onze eigen angst.
Onbekend

Liever een vijandschap uit één stuk dan een gelijmde vriendschap.
Friedrich Nietzsche

Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden.
Martin Luther King

Aan welke kant je ook staat bij een ruzie, er zijn altijd mensen aan jouw kant die je liever aan de andere kant had.
Jascha Heifetz

Men kan makkelijker een vijand vergeven dan een vriend.
Mme Deluzy

Ieder mens is zelf zijn grootste vijand en als het ware zijn eigen scherprechter.
Sir Thomas Browne

Een vijand neemt meer plaats in ons hoofd in dan een vriend in ons hart.
Bougeaud

De bijbel zegt ons onze naasten lief te hebben en ook onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat het gewoonlijk dezelfden zijn.
Gilbert Keith Chesterton

Als iemand zijn eigen vijand is komt dat alleen doordat hij te veel zijn eigen vriend is.
Charles Dickens

Wie ervoor terugschrikt vijanden te maken zal nooit ware vrienden hebben.
William Hazlitt

Ik bezit slechts één ware en werkelijk vijand op aarde en die ben ik zelf.
Christian Morgenstern

Liever een vijandschap uit één stuk dan een gelijmde vriendschap.
Friedrich Nietzsche

Het is goed ook van zijn vijanden te leren.
Ovidius

Onze vijanden benaderen de waarheid dichter met het oordeel dat zij over ons hebben dan wij dat zelf doen.
La Rochefoucauld

Een mens kan nooit te voorzichtig zijn in de keuze van zijn vijanden.
Oscar Wilde

Wijsheid spreuken

Wie zijn doel voorbijstreeft mist het evengoed als hij die het niet bereikt.
Montaigne

ad