Wijsheid spreuken voor: Vrouwen

Wie een mooie, goede en slimme vrouw zoekt, zoekt er niet één maar drie.
Oscar Wilde

Vrouwen raden alles juist en als ze zich vergissen betekent dit dat ze nagedacht hebben.
Alphonse Karr

De grootste verdienste van sommige mensen is hun vrouw.
Poincelot

Voor een man is een leugen een laatste toevlucht; voor een vrouw is het de Eerste Hulp.
Gelett Burgess

Bij vrouwen wekt medelijden liefde op, bij mannen liefde medelijden.
Charles Caleb Colton

Medelijden is het dodelijkste gevoel dat een vrouw kan aanbieden.
Vicki Baum

Van alle wegen die tot een vrouwenhart voeren is medelijden de kortste.
Francis Beaumont

Er is maar één ding ergerlijker dan een vrouw die kan koken en het niet wil, en dat is de vrouw de niet koken kan en het toch doet.
Robert Frost

De grote kracht van de vrouw ligt in haar te laat of afwezig zijn.
Alain

Wanneer er een oude vrijster in huis is, is een waakhond overbodig.
Honoré de Balzac 

Vrouwen wekken liever liefde op dan achting; misschien koesteren ze zelfs een heimelijke afkeer van hen die alleen maar achting voor hen voelen.
Chauvot de Beauchème

Vrouwen zijn alleen vriendin met hen die zij minder achten.
Onbekend

Het verstand dient de vrouwen alleen om de zwakheden van hun hart te verbergen.
La Beaumelle

Vrouwen zijn vriendinnen tot zich een man bij hen voegt.
A. Bougeart

Rovers eisen uw geld of uw leven; vrouwen eisen ze allebei.
Samuel Butler

Een mooie vrouw is een paradijs voor de ogen, een hel voor de ziel en een vagevuur voor de beurs.
Nicolas Chamfort

Het verlangen van een vrouw om zich te wreken duurt langer dan alle andere gevoelens.
Cyril Connolly

Vrouw zijn is ontzettend moeilijk, want het bestaat voornamelijk uit het omgaan met mannen.
Joseph Conrad

Als een vrouw een andere vrouw een compliment maakt, dan heeft ze wat van die andere vrouw nodig of is ze dronken.
Onbekend

De vrouw ziet nooit wat men voor haar doet; zij ziet slechts wat men niet voor haar doet.
Georges Courteline

Wanneer ik slecht van de vrouwen in het algemeen spreek, komen zij allen in opstand; wanneer ik slecht van één bepaalde vrouw spreek, juichen zij mij toe.
A. Bougeart

Wijsheid spreuken

Het is niet  mogelijk te leven zonder iets lief te hebben.
Blaise Pascal

ad