Wijsheid spreuken voor: Wetenschap

De wetenschap heeft van ons goden gemaakt nog voor we het verdienden mensen te zijn.
Jean Rostand

Het huwelijk is een wetenschap.
Honore de Balzac

Wetenschap ontwikkelt zich van ‘niet weten wat wel het geval is’ tot ‘wel weten wat niet het geval is’.
Marco Roos

Waar geschreeuwd wordt is geen wetenschap.
Leonardo da Vinci

De wetenschap van een goed hart is genoeg om van iemand te houden.
Wouter Olthof

De meest belangrijke ideeën van de wetenschap zijn in de grond eenvoudig en kunnen als regel worden meegedeeld in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
Albert Einstein

Wijsheid is niets anders dan de wetenschap van het geluk.
Denis Diderot

Kinderen imiteren hun ouders, studenten hun docenten en de meeste wetenschappers andere wetenschappers.
Samuel Ijsseling

Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid.
Rabindranath Tagore

Misschien is wetenschap een poging tot onschadelijk maken van de oerangst.
Herman de Coninck

Uw tijd goed gebruiken, dat is de basis van elke wetenschap en geluk.
Jack Nicholson

Wetenschap is slechts een beeld van de waarheid.
Francis Bacon

In de wetenschap gelijken wij op kinderen, die aan de oever der kennis hier en daar een steentje oprapen, terwijl de wijde oceaan van het onbekende zich voor onze ogen uitstrekt.
John Newton

Misbruik van boeken doodt de wetenschap.
Jean-Jacques Rousseau

Voor de 1 is wetenschap een verheven godin; voor de ander is het een koe die hem van boter voorziet.
Bertrand Russell

Een wetenschapper is een bijzondere vogel: eerst broedt hij en vervolgens legt hij zijn ei.
H. Ferwerda

Alleen de som van recepten die altijd lukken moet men wetenschap noemen. Heel de rest is litteratuur.
Paul Valery

De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijkse denken.
Albert Einstein

De wetenschap doet onze kennis toenemen in dezelfde mate waarin ze onze trots doet afnemen.
Claude Bernard

Wetenschap is georganiseerde kennis.
Herbert Spencer

De wetenschap is een prachtig iets zolang je er je brood niet mee hoeft te verdienen.
Albert Einstein

De enige remedie tegen bijgeloof is wetenschap.
Henry Thomas Buckle

Aristoteles heeft alle halve waarheden ontdekt die nodig waren voor de totstandkoming der wetenschap.
Alfred Whitehead

Wijsheid spreuken

Wanneer men voelt dat men niet bij machte is om iemands achting te verwerven, is men er snel aan toe hem te haten.
Vauvenargues

ad