Wijsheid spreuken voor: Zelfvertrouwen

Alles dat je in het leven nodig hebt zijn onwetendheid en zelfvertrouwen, dan is je succes verzekerd.
Mark Twain

Als je het nodig hebt om anderen te pesten, vraag je dan eens af wie er echt een probleem heeft.
Jan de Bruin

Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen, vooral aan zelfvertrouwen.
Eric van der Steen

Ga met vertrouwen in de richting van je dromen. Leef je leven wat je je hebt voorgesteld.
Henri David Thoreau

Er is niets aantrekkelijker dan zelfvertrouwen: op het moment dat je je eigen schoonheid ziet, zien anderen het ook.
Onbekend

Zelfs de gespeelde bescheidenheid is ergens goed voor: zij helpt anderen aan hun zelfvertrouwen.
Elias Canettie

Als je denkt dat je mooi bent, dan beweeg je je als iemand die mooi is.
Margaret Mead

Dromen kun je niet leren, wel het zelfvertrouwen ze te realiseren.
Onbekend

Ik ben zeker van mezelf. Dat denk ik tenminste.
Wiet van Broeckhoven

Zelfvertrouwen is voor gelukkige mensen. Ongelukkigen moeten maar ambitieus worden, er zit niets anders op.
Renate Rubinstein

Als anderen in je geloven, moet je dat zelf ook maar eens gaan proberen.
Jan de Bruin

Zelfvertrouwen is de grondslag voor adequaat optreden.
Ralph Waldo Emerson

De moeilijkheid met onwetendheid is dat die gaandeweg meer zelfvertrouwen krijgt.
Arnold Glasgow

Wie tot kinderen voortdurend bescheidenheid predikt, voert niet tot bescheidenheid, doch tot onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen.
Ernst Hohenemser

Domheid bezit een zelfvertrouwen waarover men razend kan worden.
F.H. Jacobi

Wijsheid spreuken

Als iedereen zijn hart zou volgen zijn er maar weinigen die zouden blijven doen wat ze deden.
Onbekend 

ad